Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara EA (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara EA (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm Lowara (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm Lowara (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm chìm KSB BW4 (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm KSB BW4 (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm bùn (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm bùn (Phốt bơm)

Sửa máy bơm trục đứng Pentax
Dịch vụ sửa máy bơm trục đứng Tại Cường Thịnh Vương

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa máy bơm trục đứng Tại Cường Thịnh Vương

Sửa máy bơm trục đứng Pentax bị hỏng phớt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục đứng Pentax bị hỏng phớt

Sửa máy bơm Pentax khi bị hỏng buồng bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm Pentax khi bị hỏng buồng bơm

Sửa máy bơm trục đứng pentax chạy không lên nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục đứng pentax chạy không lên nước

Khắc phục lỗi máy bơm trục đứng pentax chạy nóng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khắc phục lỗi máy bơm trục đứng pentax chạy nóng

Sửa máy bơm trục rời Pentax
Sửa máy bơm trục rời Pentax tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục rời Pentax tại Hà Nội

Những sự cố thường gặp ở máy bơm trục rời Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Những sự cố thường gặp ở máy bơm trục rời Pentax

Quấn lại động cơ máy bơm bị cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Quấn lại động cơ máy bơm bị cháy

Khắc phục các sự cố xảy ra máy bơm trục rời Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khắc phục các sự cố xảy ra máy bơm trục rời Pentax

Sửa máy bơm trục ngang Pentax
Đơn vị sửa chữa máy bơm nước Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị sửa chữa máy bơm nước Pentax

Sửa máy bơm trục ngang Pentax  lên nước yếu

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục ngang Pentax lên nước yếu

Biện pháp xử lý khi máy bơm trục ngang pentax bị cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Biện pháp xử lý khi máy bơm trục ngang pentax bị cháy

Sửa máy bơm nước thải pentax
Dịch vụ sửa máy bơm nước thải tại Cường Thịnh Vương

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa máy bơm nước thải tại Cường Thịnh Vương

Sửa máy bơm chìm nước thải khi bị hỏng phớt bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm chìm nước thải khi bị hỏng phớt bơm

Thay cánh máy bơm chìm nước thải bị vỡ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thay cánh máy bơm chìm nước thải bị vỡ

Khắc phục lỗi nước vào khoang dầu máy bơm chìm Pentax DMT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khắc phục lỗi nước vào khoang dầu máy bơm chìm Pentax DMT

Sửa máy bơm nước giếng khoan pentax
Mách bạn địa chỉ sửa chữa máy bơm hỏa tiến giếng khoan tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Mách bạn địa chỉ sửa chữa máy bơm hỏa tiến giếng khoan tại Hà Nội

Khắc phục lỗi máy bơm hỏa tiễn giếng khoan pentax không lên nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khắc phục lỗi máy bơm hỏa tiễn giếng khoan pentax không lên nước

Các biện pháp khắc phục sự cố máy bơm hỏa tiễn Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Các biện pháp khắc phục sự cố máy bơm hỏa tiễn Pentax

Trung tâm sửa động cơ máy bơm hỏa tiễn giếng khoan bị cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm sửa động cơ máy bơm hỏa tiễn giếng khoan bị cháy

Sửa máy bơm đầu Inox
Dịch vụ sửa máy bơm nước Pentax đầu Inox

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa máy bơm nước Pentax đầu Inox

Máy bơm pentax  đầu inox bị kẹt cánh và cách khắc phục

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm pentax đầu inox bị kẹt cánh và cách khắc phục

Sửa hệ thống máy bơm nước
Dịch vụ sửa chữa hệ thống máy bơm nước khu vực miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa chữa hệ thống máy bơm nước khu vực miền Bắc

Dịch vụ sửa hệ thống máy bơm tăng áp khu vực miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa hệ thống máy bơm tăng áp khu vực miền Bắc

Sửa hệ thống máy bơm cấp nước sinh hoạt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa hệ thống máy bơm cấp nước sinh hoạt

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy bơm giải nhiệt Chiller

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy bơm giải nhiệt Chiller

Dịch vụ sửa chữa hệ thống máy bơm nước khu vực miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa chữa hệ thống máy bơm nước khu vực miền Bắc

Sửa hệ thống máy bơm cấp nước sinh hoạt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa hệ thống máy bơm cấp nước sinh hoạt

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy bơm giải nhiệt Chiller

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy bơm giải nhiệt Chiller

Dịch vụ sửa hệ thống máy bơm tăng áp khu vực miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa hệ thống máy bơm tăng áp khu vực miền Bắc

BÌNH TÍCH ÁP
Bình tích áp Bestank sắt 24 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 24 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 50 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 50 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 100 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 200 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 300 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 500 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 1000 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 1000 Lít

Bình Tích Áp Varem 24 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 24 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 24 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 24 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 50 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 50 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 100 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 200 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 300 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 500 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 1000 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 1000 Lít

Bình Tích Áp Varem 24 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 24 Lít

Bình Tích Áp Varem 50 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 50 Lít

Bình tích áp Varem 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Varem 100 Lít

Bình Tích Áp Varem 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 200 Lít

Bình Tích Áp Varem 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 300 Lít

Bình Tích Áp Varem 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 500 Lít

Bình Tích Áp Varem 750 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 750 Lít

Bình Tích Áp Varem 1000 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 1000 Lít

Bình tích áp Zilmet 24 Lít hình cầu

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 24 Lít hình cầu

Bình tích áp Zilmet 24 Lít ngang

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 24 Lít ngang

Bình tích áp Zilmet 50 Lít ngang

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 50 Lít ngang

Bình tích áp Zilmet 50 Lít đứng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 50 Lít đứng

Bình tích áp Zilmet 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 100 Lít

Bình tích áp Zilmet 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 200 Lít

Bình tích áp Zilmet 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 300 Lít

Bình tích áp Zilmet 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 500 Lít

Bình tích áp Wates 50 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 50 Lít

Bình tích áp Wates 60 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 60 Lít

Bình tích áp Wates 80 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 80 Lít

Bình tích áp Wates 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 100 Lít

Bình tích áp Wates 150 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 150 Lít

Bình tích áp Wates 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 200 Lít

Bình tích áp Wates 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 300 Lít

Bình tích áp Wates 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 500 Lít

Ruột bình tích áp Bestank 24 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Bestank 24 Lít

Ruột bình tích áp Bestank 50 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Bestank 50 Lít

Ruột bình tích áp Bestank 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Bestank 100 Lít

Ruột bình tích áp Bestank 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Bestank 200 Lít

Ruột bình tích áp Bestank 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Bestank 300 Lít

Ruột bình tích áp Bestank 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Bestank 500 Lít

Ruột bình tích áp Bestank 1000 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Bestank 1000 Lít

Ruột bình tích áp Wates 24 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates 24 Lít

Tủ điện điều khiển
Thiết kế tủ điện cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Đơn vị thiết kế tủ điện bảo vệ máy bơm nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị thiết kế tủ điện bảo vệ máy bơm nước

Tủ điện chính hãng Stac Italy bảo vệ máy bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện chính hãng Stac Italy bảo vệ máy bơm

Thiết kế tủ điện hệ thống máy bơm nước tòa nhà, chung cư

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện hệ thống máy bơm nước tòa nhà, chung cư

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm tăng áp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm tăng áp

Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải

Đơn vị thiết kế tủ điện bảo vệ máy bơm nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị thiết kế tủ điện bảo vệ máy bơm nước

Tủ điện chính hãng Stac Italy bảo vệ máy bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện chính hãng Stac Italy bảo vệ máy bơm

Thiết kế tủ điện hệ thống máy bơm nước tòa nhà, chung cư

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện hệ thống máy bơm nước tòa nhà, chung cư

Thiết kế tủ điện cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm tăng áp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm tăng áp

Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải

PHỚT MÁY BƠM NƯỚC
Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara EA (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara EA (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm Lowara (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm Lowara (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm chìm KSB BW4 (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm KSB BW4 (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm bùn (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm bùn (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm bùn chịu axit, kiềm (phốt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm bùn chịu axit, kiềm (phốt máy bơm)

Phớt cơ khí bơm hóa chất 10R10T (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm hóa chất 10R10T (Phốt bơm)

Phớt cơ khí trục đứng M3N (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí trục đứng M3N (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara EA (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara EA (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm chìm Shinmaywa (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm Shinmaywa (phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm chìm Tsurumi (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm Tsurumi (phốt bơm)

Phớt máy bơm nước Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Pentax

Phớt máy bơm trục ngang Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục ngang Pentax

Phớt máy bơm nước nóng đầu Inox Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước nóng đầu Inox Pentax

Phớt máy bơm bán chân không Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm bán chân không Pentax

Phớt bơm công nghiệp pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm công nghiệp pentax

Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Phớt bơm trục ngang (phớt cơ khí) Model NN560

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục ngang (phớt cơ khí) Model NN560

Phớt bơm( phớt cơ khí)  công nghiệp M2N

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm( phớt cơ khí) công nghiệp M2N

Phớt bơm( phớt cơ khí)  công nghiệp M7N

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm( phớt cơ khí) công nghiệp M7N

Phớt cơ khí bơm chìm KSB BW4 (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm KSB BW4 (Phốt bơm)

Phớt máy bơm Grundfos SE, SL

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Grundfos SE, SL

Phớt máy bơm Grundfos NBG

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Grundfos NBG

Phớt máy bơm Grundfos model HVG02

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Grundfos model HVG02

Phớt máy bơm Grundfos model HVG03

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Grundfos model HVG03

Phớt máy bơm Grundfos model HVG04-16

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Grundfos model HVG04-16

Phớt máy bơm Grundfos model HVG06

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Grundfos model HVG06

Phớt máy bơm Grundfos model HVG08

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Grundfos model HVG08

Phớt cơ khí bơm bùn chịu axit, kiềm (phốt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm bùn chịu axit, kiềm (phốt máy bơm)

Phớt cơ khí bơm chân không vòng nước KT (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chân không vòng nước KT (phốt bơm)

Phớt bơm ngành dược phẩm, thực phẩm (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm ngành dược phẩm, thực phẩm (phốt bơm)

Phớt cơ khí trục đứng M3N (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí trục đứng M3N (Phốt bơm)

Phớt cơ khí trục đứng CNP CHL 16/20 (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí trục đứng CNP CHL 16/20 (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm chân không (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chân không (phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm trục đứng CR (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục đứng CR (phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm trục đứng CR3R (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục đứng CR3R (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm trục đứng Teral asvm CR4 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục đứng Teral asvm CR4 (phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm trục đứng GR-G5 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục đứng GR-G5 (phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm trục đứng HV-G02 (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục đứng HV-G02 (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm Lowara (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm Lowara (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm chìm Flygt chịu dầu nóng (Phốt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm Flygt chịu dầu nóng (Phốt máy bơm)

Phớt cơ khí chịu xăng dầu KL250/124/BX24 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí chịu xăng dầu KL250/124/BX24 (phốt bơm)

Phớt cơ khí cho ngành dệt nhuộm 104 (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí cho ngành dệt nhuộm 104 (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm Lowara NN22 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm Lowara NN22 (phốt bơm)

Phớt cơ khí Model HQM2 chịu dầu nóng (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí Model HQM2 chịu dầu nóng (phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm chìm Flygt (Phốt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm Flygt (Phốt máy bơm)

Phớt cơ khí model 1527/108U (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí model 1527/108U (phốt bơm)

Phớt cơ khí Model HQM2 chịu nhiệt  (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí Model HQM2 chịu nhiệt (phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm bùn (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm bùn (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm hóa chất 10R10T (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm hóa chất 10R10T (Phốt bơm)

Phớt cơ khí 58U/59U (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí 58U/59U (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm hóa chất WB3-25 (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm hóa chất WB3-25 (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm chịu hóa chất 132 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chịu hóa chất 132 (phốt bơm)

Phớt cơ khí ngành dệt nhuộm, hóa chất (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí ngành dệt nhuộm, hóa chất (phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm ngành dược phẩm, thực phẩm (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm ngành dược phẩm, thực phẩm (phốt bơm)

Phụ tùng linh kiện máy bơm nước
Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3, 4, 6 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3, 4, 6 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 4 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 4 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 6 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 6 inch

Cánh, ốp máy bơm Pentax U5V-200/7T 2Hp 1,5kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh, ốp máy bơm Pentax U5V-200/7T 2Hp 1,5kw

Cánh - ốp máy bơm Pentax U5V-300/10T 2,2kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh - ốp máy bơm Pentax U5V-300/10T 2,2kw

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-300/6T 2,2kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-300/6T 2,2kw

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-350/7T 2,6kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-350/7T 2,6kw

Bạc Dẫn Hướng Máy Bơm Trục Đứng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc Dẫn Hướng Máy Bơm Trục Đứng

Bạc Bơm Chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc Bơm Chìm

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3, 4, 6 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3, 4, 6 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 4 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 4 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 6 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 6 inch

Phao máy bơm chống tràn 1mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao máy bơm chống tràn 1mét

Phao máy bơm chống tràn 2mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao máy bơm chống tràn 2mét

Phao máy bơm chống tràn 3 mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao máy bơm chống tràn 3 mét

Phao máy bơm chống tràn 5 mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao máy bơm chống tràn 5 mét

Phao điện máy bơm Taurus-Italy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện máy bơm Taurus-Italy

Phao điện máy bơm MAC3

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện máy bơm MAC3

Phao điện máy bơm Smart Italy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện máy bơm Smart Italy

Phao bơm báo mức nước Teral

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao bơm báo mức nước Teral

Cánh, ốp máy bơm Pentax U5V-200/7T 2Hp 1,5kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh, ốp máy bơm Pentax U5V-200/7T 2Hp 1,5kw

Cánh - ốp máy bơm Pentax U5V-300/10T 2,2kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh - ốp máy bơm Pentax U5V-300/10T 2,2kw

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-300/6T 2,2kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-300/6T 2,2kw

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-350/7T 2,6kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-350/7T 2,6kw

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-400/8T 3kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-400/8T 3kw

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-550/7T 4kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh - ốp máy bơm Pentax U7V-550/7T 4kw

Cánh - ốp máy bơm Pentax U9V-550/10T 4kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh - ốp máy bơm Pentax U9V-550/10T 4kw

Cánh, ốp máy bơm Pentax U18V-750/8T 7.5Hp 5,5kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh, ốp máy bơm Pentax U18V-750/8T 7.5Hp 5,5kw

Máy bơm nước
Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara FH (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara FH (phốt bơm)

Máy bơm nước ly tâm Pentax CST

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước ly tâm Pentax CST

Máy bơm trục ngang Pentax CH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục ngang Pentax CH

Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM

Máy bơm Pentax CBT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm Pentax CBT

Máy bơm họng súng Pentax CAB

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm họng súng Pentax CAB

Máy bơm nước Pentax MB

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Pentax MB

Máy bơm nước Pentax CS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Pentax CS

Máy bơm nước ly tâm Pentax CST

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước ly tâm Pentax CST

Máy bơm trục ngang Pentax CH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục ngang Pentax CH

Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM

Máy bơm Pentax CBT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm Pentax CBT

Máy bơm họng súng Pentax CAB

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm họng súng Pentax CAB

Máy bơm nước Pentax MB

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Pentax MB

Máy bơm nước Pentax CS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Pentax CS

Máy bơm trục ngang Pentax MS-B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục ngang Pentax MS-B

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara FH (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara FH (phốt bơm)

Cho thuê máy bơm
Cho thuê máy bơm nước thải tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nước thải tại Hà Nội

Dịch vụ cho thuê máy bơm nước tại Cường Thịnh Vương

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ cho thuê máy bơm nước tại Cường Thịnh Vương

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm hố móng xây dựng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm hố móng xây dựng

Cho thuê máy bơm trục đứng giá tốt nhất tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm trục đứng giá tốt nhất tại Hà Nội

Địa chỉ trung tâm cho thuê máy bơm trục rời công suất lớn tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Địa chỉ trung tâm cho thuê máy bơm trục rời công suất lớn tại Hà Nội

Cho thuê máy bơm hỏa tiễn giếng khoan

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm hỏa tiễn giếng khoan

Trung tâm cho thuê máy bơm nước cứu hỏa

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm cho thuê máy bơm nước cứu hỏa

Trung tâm cho thuê máy bơm nước cứu hỏa

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm cho thuê máy bơm nước cứu hỏa

Cho thuê máy bơm hỏa tiễn giếng khoan

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm hỏa tiễn giếng khoan

Cho thuê máy bơm nước thải tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nước thải tại Hà Nội

Dịch vụ cho thuê máy bơm nước tại Cường Thịnh Vương

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ cho thuê máy bơm nước tại Cường Thịnh Vương

Cho thuê máy bơm trục đứng giá tốt nhất tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm trục đứng giá tốt nhất tại Hà Nội

Địa chỉ trung tâm cho thuê máy bơm trục rời công suất lớn tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Địa chỉ trung tâm cho thuê máy bơm trục rời công suất lớn tại Hà Nội

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm hố móng xây dựng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm hố móng xây dựng

SHOWROOM HÀ NỘI

SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: 220 - 222 Phan Trọng Tuệ -  Thanh Liệt - Thanh Trì - HN
Điện thoại: (024) 3645 3848 - (024) 6674 3148 - 0936 995 663
Hotline: 0989 490 236 - 0975 135 635

XƯỞNG SỬA CHỮA

XƯỞNG SỬA CHỮA
Địa chỉ: Km số 04 Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội ( Trong Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội)
Điện thoại: (024) 3645 3848 - (024) 6674 3148 - 0936 995 663
Hotline: 0989 490 236 - 0975 135 635

SHOWROOM

SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: 118 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - HN
Điện thoại: (024) 6292 3846 - 0936 995 663
Hotline: 0989 490 236 - 0975 135 635

Cường Thịnh Vương
Cường Thịnh Vương
8.8/10 6868 Phiếu Bầu
©copyright 2017 - CƯỜNG THỊNH VƯƠNG