Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Cánh bơm nước Stac N 40/400T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm nước Stac N 40/400T

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/150

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/150

Buồng bơm trục đứng Grundfos CR 45-3-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng bơm trục đứng Grundfos CR 45-3-2

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-07, bơm thực phẩm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-07, bơm thực phẩm

Sửa máy bơm trục đứng Pentax
Dịch vụ sửa máy bơm trục đứng Tại Cường Thịnh Vương

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa máy bơm trục đứng Tại Cường Thịnh Vương

Sửa máy bơm trục đứng Pentax bị hỏng phớt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục đứng Pentax bị hỏng phớt

Sửa máy bơm Pentax khi bị hỏng buồng bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm Pentax khi bị hỏng buồng bơm

Sửa bơm đa tầng cánh Pentax bị hỏng ruột buồng cánh bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa bơm đa tầng cánh Pentax bị hỏng ruột buồng cánh bơm

Sửa chữa, thay phớt máy bơm trục đứng Pentax uy tín

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa chữa, thay phớt máy bơm trục đứng Pentax uy tín

Sửa máy bơm trục đứng pentax chạy không lên nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục đứng pentax chạy không lên nước

Khắc phục lỗi máy bơm trục đứng pentax chạy nóng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khắc phục lỗi máy bơm trục đứng pentax chạy nóng

Cho thuê máy bơm nước chính hãng giá tốt tại miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nước chính hãng giá tốt tại miền Bắc

Sửa máy bơm trục rời Pentax
Sửa máy bơm trục rời Pentax tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục rời Pentax tại Hà Nội

Sửa chữa, thay trục máy bơm đầu rời Pentax uy tín

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa chữa, thay trục máy bơm đầu rời Pentax uy tín

Những sự cố thường gặp ở máy bơm trục rời Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Những sự cố thường gặp ở máy bơm trục rời Pentax

Quấn lại động cơ máy bơm bị cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Quấn lại động cơ máy bơm bị cháy

Khắc phục các sự cố xảy ra máy bơm trục rời Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khắc phục các sự cố xảy ra máy bơm trục rời Pentax

Sửa máy bơm trục ngang Pentax
Đơn vị sửa chữa máy bơm nước Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị sửa chữa máy bơm nước Pentax

Sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm Pentax uy tín

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm Pentax uy tín

Sửa máy bơm trục ngang Pentax  lên nước yếu

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục ngang Pentax lên nước yếu

Biện pháp xử lý khi máy bơm trục ngang pentax bị cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Biện pháp xử lý khi máy bơm trục ngang pentax bị cháy

Sửa máy bơm nước thải pentax
Dịch vụ sửa máy bơm nước thải tại Cường Thịnh Vương

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa máy bơm nước thải tại Cường Thịnh Vương

Sửa máy bơm chìm nước thải khi bị hỏng phớt bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm chìm nước thải khi bị hỏng phớt bơm

Thay cánh máy bơm chìm nước thải bị vỡ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thay cánh máy bơm chìm nước thải bị vỡ

Khắc phục lỗi nước vào khoang dầu máy bơm chìm Pentax DMT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khắc phục lỗi nước vào khoang dầu máy bơm chìm Pentax DMT

Sửa máy bơm nước giếng khoan pentax
Mách bạn địa chỉ sửa chữa máy bơm hỏa tiến giếng khoan tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Mách bạn địa chỉ sửa chữa máy bơm hỏa tiến giếng khoan tại Hà Nội

Khắc phục lỗi máy bơm hỏa tiễn giếng khoan pentax không lên nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khắc phục lỗi máy bơm hỏa tiễn giếng khoan pentax không lên nước

Các biện pháp khắc phục sự cố máy bơm hỏa tiễn Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Các biện pháp khắc phục sự cố máy bơm hỏa tiễn Pentax

Trung tâm sửa động cơ máy bơm hỏa tiễn giếng khoan bị cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm sửa động cơ máy bơm hỏa tiễn giếng khoan bị cháy

Sửa máy bơm đầu Inox
Dịch vụ sửa máy bơm nước Pentax đầu Inox

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa máy bơm nước Pentax đầu Inox

Máy bơm pentax  đầu inox bị kẹt cánh và cách khắc phục

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm pentax đầu inox bị kẹt cánh và cách khắc phục

Sửa hệ thống máy bơm nước
Dịch vụ sửa chữa hệ thống máy bơm nước khu vực miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa chữa hệ thống máy bơm nước khu vực miền Bắc

Dịch vụ sửa hệ thống máy bơm tăng áp khu vực miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa hệ thống máy bơm tăng áp khu vực miền Bắc

Sửa hệ thống máy bơm cấp nước sinh hoạt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa hệ thống máy bơm cấp nước sinh hoạt

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy bơm giải nhiệt Chiller

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy bơm giải nhiệt Chiller

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm uy tín, chất lượng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm uy tín, chất lượng

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm nước công nghiệp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm nước công nghiệp

Dịch vụ sửa chữa hệ thống máy bơm nước khu vực miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa chữa hệ thống máy bơm nước khu vực miền Bắc

Sửa hệ thống máy bơm cấp nước sinh hoạt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa hệ thống máy bơm cấp nước sinh hoạt

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm uy tín, chất lượng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm uy tín, chất lượng

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy bơm giải nhiệt Chiller

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy bơm giải nhiệt Chiller

Dịch vụ sửa hệ thống máy bơm tăng áp khu vực miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa hệ thống máy bơm tăng áp khu vực miền Bắc

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm nước công nghiệp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm nước công nghiệp

BÌNH TÍCH ÁP
Ruột bình tích áp Wates - Italy 18 đến 24 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 18 đến 24 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 35 đến 60 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 35 đến 60 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 80 đến 100 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 80 đến 100 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 150 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 150 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 200 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 200 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 300 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 300 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 500 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 500 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 750 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 750 lít

Bình tích áp Bestank sắt 24 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 24 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 50 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 50 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 100 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 200 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 300 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 500 Lít

Bình tích áp Bestank sắt 1000 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Bestank sắt 1000 Lít

Bình Tích Áp Varem 24 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 24 Lít

Bình Tích Áp Varem 50 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 50 Lít

Bình tích áp Varem 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Varem 100 Lít

Bình Tích Áp Varem 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 200 Lít

Bình Tích Áp Varem 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 300 Lít

Bình Tích Áp Varem 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 500 Lít

Bình Tích Áp Varem 750 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 750 Lít

Bình Tích Áp Varem 1000 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình Tích Áp Varem 1000 Lít

Bình tích áp Pentax 100 lít 10 bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Pentax 100 lít 10 bar

Bình tích áp Pentax 100 lít 16 bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Pentax 100 lít 16 bar

Bình tích áp Pentax 100 lít 25 bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Pentax 100 lít 25 bar

Bình tích áp Pentax 200 lít 25 bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Pentax 200 lít 25 bar

Bình tích áp Pentax 200 lít 16 bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Pentax 200 lít 16 bar

Bình tích áp Pentax 200 lít 10 bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Pentax 200 lít 10 bar

Bình tích áp Pentax 300 lít 10 bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Pentax 300 lít 10 bar

Bình tích áp Pentax 300 lít 16 bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Pentax 300 lít 16 bar

Bình tích áp Zilmet 24 Lít hình cầu

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 24 Lít hình cầu

Bình tích áp Zilmet 24 Lít ngang

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 24 Lít ngang

Bình tích áp Zilmet 50 Lít ngang

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 50 Lít ngang

Bình tích áp Zilmet 50 Lít đứng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 50 Lít đứng

Bình tích áp Zilmet 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 100 Lít

Bình tích áp Zilmet 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 200 Lít

Bình tích áp Zilmet 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 300 Lít

Bình tích áp Zilmet 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Zilmet 500 Lít

Bình tích áp Wates 50 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 50 Lít

Bình tích áp Wates 60 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 60 Lít

Bình tích áp Wates 80 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 80 Lít

Bình tích áp Wates 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 100 Lít

Bình tích áp Wates 150 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 150 Lít

Bình tích áp Wates 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 200 Lít

Bình tích áp Wates 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 300 Lít

Bình tích áp Wates 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates 500 Lít

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 24 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 24 lít

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 50 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 50 lít

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 100 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 100 lít

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 200 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 200 lít

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 300 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 300 lít

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 500 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 500 lít

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 750 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 750 lít

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 1000 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp, bình tích áp Aquafill 1000 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 18 đến 24 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 18 đến 24 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 35 đến 60 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 35 đến 60 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 80 đến 100 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 80 đến 100 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 150 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 150 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 200 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 200 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 300 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 300 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 500 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 500 lít

Ruột bình tích áp Wates - Italy 750 lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Wates - Italy 750 lít

Tủ điện điều khiển
Thiết kế tủ điện cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Đơn vị thiết kế tủ điện bảo vệ máy bơm nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị thiết kế tủ điện bảo vệ máy bơm nước

Tủ điện chính hãng Stac Italy bảo vệ máy bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện chính hãng Stac Italy bảo vệ máy bơm

Thiết Kế, Lắp Đặt Tủ Điện Cho Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết Kế, Lắp Đặt Tủ Điện Cho Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Nơi cung cấp tủ điện điều khiển máy bơm nước bằng biến tần

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Nơi cung cấp tủ điện điều khiển máy bơm nước bằng biến tần

Thiết kế tủ điện hệ thống máy bơm nước tòa nhà, chung cư

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện hệ thống máy bơm nước tòa nhà, chung cư

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm tăng áp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm tăng áp

Đơn vị thiết kế tủ điện bảo vệ máy bơm nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị thiết kế tủ điện bảo vệ máy bơm nước

Tủ điện chính hãng Stac Italy bảo vệ máy bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện chính hãng Stac Italy bảo vệ máy bơm

Nơi cung cấp tủ điện điều khiển máy bơm nước bằng biến tần

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Nơi cung cấp tủ điện điều khiển máy bơm nước bằng biến tần

Thiết kế tủ điện hệ thống máy bơm nước tòa nhà, chung cư

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện hệ thống máy bơm nước tòa nhà, chung cư

Thiết kế tủ điện cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thiết Kế, Lắp Đặt Tủ Điện Cho Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết Kế, Lắp Đặt Tủ Điện Cho Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm tăng áp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm tăng áp

Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm
Quy trình lắp đặt máy bơm chìm nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Quy trình lắp đặt máy bơm chìm nước thải

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 30Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 30Kw

Lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 37Kw bằng biến tần

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 37Kw bằng biến tần

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 55Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 55Kw

Thiết kế, lắp ráp cụm 3 máy bơm tăng áp công nghiệp 75Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp ráp cụm 3 máy bơm tăng áp công nghiệp 75Kw

Tư vấn, thiết kế, lắp ráp máy bơm, cụm máy bơm cấp nước PCCC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tư vấn, thiết kế, lắp ráp máy bơm, cụm máy bơm cấp nước PCCC

Thiết kế, lắp ghép máy bơm tăng áp đẩy cao (Gia đình)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp ghép máy bơm tăng áp đẩy cao (Gia đình)

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 30Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 30Kw

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 55Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 55Kw

Thiết kế, lắp ráp cụm 3 máy bơm tăng áp công nghiệp 75Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp ráp cụm 3 máy bơm tăng áp công nghiệp 75Kw

Tư vấn, lắp đặt cụm máy bơm tăng áp Stac nhanh chóng, chuyên nghiệp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tư vấn, lắp đặt cụm máy bơm tăng áp Stac nhanh chóng, chuyên nghiệp

Lắp đặt hệ thống máy bơm công nghiệp tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Lắp đặt hệ thống máy bơm công nghiệp tại Hà Nội

Tư vấn, thiết kế, lắp ráp máy bơm, cụm máy bơm cấp nước PCCC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tư vấn, thiết kế, lắp ráp máy bơm, cụm máy bơm cấp nước PCCC

Quy trình lắp đặt máy bơm chìm nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Quy trình lắp đặt máy bơm chìm nước thải

PHỚT MÁY BƠM NƯỚC
Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-07, bơm thực phẩm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-07, bơm thực phẩm

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV2-220 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV2-220 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm trục đứng (Phớt cơ khí)  Grundfos CR 32-10

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục đứng (Phớt cơ khí) Grundfos CR 32-10

Phớt cơ khí bơm trục ngang type 155 (155A)-33

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục ngang type 155 (155A)-33

Phớt máy bơm KSB type MG13-28 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm KSB type MG13-28 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm (Phớt cơ khí) KSB M3N-60

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm (Phớt cơ khí) KSB M3N-60

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-45 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-45 (Phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-07, bơm thực phẩm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-07, bơm thực phẩm

Phớt máy bơm KSB type MG13-28 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm KSB type MG13-28 (phớt cơ khí)

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara EA (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm đầu rời Ebara EA (Phốt bơm)

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-08, bơm thực phẩm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-08, bơm thực phẩm

Phớt máy bơm KSB type MG13-30 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm KSB type MG13-30 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-05, bơm thực phẩm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-05, bơm thực phẩm

Phớt máy bơm KSB type MG13-32 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm KSB type MG13-32 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-04, bơm thực phẩm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Alfa Laval Type AL-04, bơm thực phẩm

Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí vật liệu chất lượng cao (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm trục ngang type 155 (155A)-33

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục ngang type 155 (155A)-33

Phớt máy bơm (Phớt cơ khí) KSB M3N-60

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm (Phớt cơ khí) KSB M3N-60

Phớt máy bơm trục đứng Dragon DVM 1-120 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Dragon DVM 1-120 (Phớt cơ khí)

Phớt cơ khí bơm trục ngang type 155 (155A)-35

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục ngang type 155 (155A)-35

Phớt máy bơm (Phớt cơ khí) KSB M3N-63

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm (Phớt cơ khí) KSB M3N-63

Phớt máy bơm trục đứng Dragon DVM 1-130 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Dragon DVM 1-130 (Phớt cơ khí)

Phớt cơ khí bơm trục ngang type 155 (155A)-38

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục ngang type 155 (155A)-38

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-45 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-45 (Phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-48 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-48 (Phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-50 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-50 (Phớt cơ khí)

Phớt cơ khí bơm chìm KSB BW4 (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm KSB BW4 (Phốt bơm)

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-53 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-53 (Phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-55 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-55 (Phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-58 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-58 (Phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-60 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-60 (Phớt cơ khí)

Phớt cơ khí bơm bùn chịu axit, kiềm (phốt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm bùn chịu axit, kiềm (phốt máy bơm)

Phớt cơ khí bơm chân không vòng nước KT (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chân không vòng nước KT (phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm đặc chủng model CTV/ZU/80 (phớt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm đặc chủng model CTV/ZU/80 (phớt máy bơm)

Phớt bơm ngành dược phẩm, thực phẩm (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm ngành dược phẩm, thực phẩm (phốt bơm)

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV2-220 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV2-220 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm trục đứng (Phớt cơ khí)  Grundfos CR 32-10

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục đứng (Phớt cơ khí) Grundfos CR 32-10

Phớt máy bơm trục đứng, bơm tăng áp Saer trục 28

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng, bơm tăng áp Saer trục 28

Phớt cơ khí bơm trục đứng Masflo MV64-7-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục đứng Masflo MV64-7-2

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV2-230 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV2-230 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm trục đứng (Phớt cơ khí)  Grundfos CR 32-11-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục đứng (Phớt cơ khí) Grundfos CR 32-11-2

Phớt máy bơm trục đứng, bơm tăng áp Saer trục 32

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng, bơm tăng áp Saer trục 32

Phớt cơ khí bơm trục đứng Masflo MV64-7-1

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục đứng Masflo MV64-7-1

Phớt cơ khí bơm Lowara (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm Lowara (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm chìm Flygt chịu dầu nóng (Phốt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm Flygt chịu dầu nóng (Phốt máy bơm)

Phớt cơ khí chịu xăng dầu KL250/124/BX24 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí chịu xăng dầu KL250/124/BX24 (phốt bơm)

Phớt cơ khí, phớt chịu dầu model CTV/ZU/80 (phớt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt chịu dầu model CTV/ZU/80 (phớt máy bơm)

Phớt cơ khí cho ngành dệt nhuộm 104 (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí cho ngành dệt nhuộm 104 (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm Lowara NN22 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm Lowara NN22 (phốt bơm)

Phớt cơ khí Model HQM2 chịu dầu nóng (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí Model HQM2 chịu dầu nóng (phốt bơm)

Phớt bơm dầu nóng, dầu truyền nhiệt Type M32N69/28-00-L

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dầu nóng, dầu truyền nhiệt Type M32N69/28-00-L

Phớt cơ khí bơm chìm Flygt (Phốt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm Flygt (Phốt máy bơm)

Phớt cơ khí model 1527/108U (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí model 1527/108U (phốt bơm)

Phớt cơ khí, phớt chịu nhiệt model CTV/ZU/80 (phớt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt chịu nhiệt model CTV/ZU/80 (phớt máy bơm)

Phớt cơ khí Model HQM2 chịu nhiệt  (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí Model HQM2 chịu nhiệt (phốt bơm)

Phớt cơ khí, phớt bơm dầu truyền nhiệt Type M32N69

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm dầu truyền nhiệt Type M32N69

Phớt cơ khí, phớt bơm dầu nóng, dầu truyền nhiệt Type M32N69

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm dầu nóng, dầu truyền nhiệt Type M32N69

Phớt bơm GR-G37 chịu nhiệt - Bơm chìm Grundfos

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm GR-G37 chịu nhiệt - Bơm chìm Grundfos

Phớt chịu nhiệt GR-G36 bơm chìm Grundfos

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt chịu nhiệt GR-G36 bơm chìm Grundfos

Phớt cơ khí bơm bùn (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm bùn (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm hóa chất 10R10T (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm hóa chất 10R10T (Phốt bơm)

Phớt cơ khí 58U/59U (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí 58U/59U (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm hóa chất WB3-25 (Phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm hóa chất WB3-25 (Phốt bơm)

Phớt cơ khí bơm chịu hóa chất 132 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chịu hóa chất 132 (phốt bơm)

Phớt cơ khí ngành dệt nhuộm, hóa chất (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí ngành dệt nhuộm, hóa chất (phốt bơm)

Phớt cơ khí, phớt chịu hóa chất model CTV/ZU/80 (phớt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt chịu hóa chất model CTV/ZU/80 (phớt máy bơm)

Phớt cơ khí bơm ngành dược phẩm, thực phẩm (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm ngành dược phẩm, thực phẩm (phốt bơm)

Phụ tùng linh kiện máy bơm nước
Cánh bơm nước Stac N 40/400T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm nước Stac N 40/400T

Buồng bơm trục đứng Grundfos CR 45-3-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng bơm trục đứng Grundfos CR 45-3-2

Buồng cánh máy bơm trục đứng Paragon PV 3Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng cánh máy bơm trục đứng Paragon PV 3Kw

Bộ ruột buồng bơm trục đứng bơm Masflo MV 120-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ ruột buồng bơm trục đứng bơm Masflo MV 120-2

Buồng cánh máy bơm trục đứng CNP CDL/CDLF 150-40-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng cánh máy bơm trục đứng CNP CDL/CDLF 150-40-2

Cánh bơm nước Stac N 40/550T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm nước Stac N 40/550T

Buồng bơm trục đứng Grundfos CR 45-3

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng bơm trục đứng Grundfos CR 45-3

Buồng cánh máy bơm trục đứng Paragon PV 4Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng cánh máy bơm trục đứng Paragon PV 4Kw

Bạc đá bơm trục đứng Grundfos CR 32, 45, 64, 85 (bạc dẫn hướng)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc đá bơm trục đứng Grundfos CR 32, 45, 64, 85 (bạc dẫn hướng)

Bạc đá bơm trục đứng Grundfos CR 32 (bạc dẫn hướng)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc đá bơm trục đứng Grundfos CR 32 (bạc dẫn hướng)

Bạc đá bơm trục đứng Grundfos CR 45 (bạc dẫn hướng)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc đá bơm trục đứng Grundfos CR 45 (bạc dẫn hướng)

Bạc đá bơm trục đứng Grundfos CR 64 (bạc dẫn hướng)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc đá bơm trục đứng Grundfos CR 64 (bạc dẫn hướng)

Bạc đá bơm trục đứng Grundfos CR 85 (bạc dẫn hướng)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc đá bơm trục đứng Grundfos CR 85 (bạc dẫn hướng)

Bạc Dẫn Hướng Máy Bơm Trục Đứng Grundfos CR

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc Dẫn Hướng Máy Bơm Trục Đứng Grundfos CR

Bạc Dẫn Hướng Máy Bơm Trục Đứng Grundfos CR1-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc Dẫn Hướng Máy Bơm Trục Đứng Grundfos CR1-2

Bạc Dẫn Hướng Máy Bơm Trục Đứng Grundfos CR1-3

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc Dẫn Hướng Máy Bơm Trục Đứng Grundfos CR1-3

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3, 4, 6 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3, 4, 6 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 4 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 4 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 6 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 6 inch

Phụ kiện máy bơm trục rời - Sợi túp làm kín trục, dây tết chèn

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phụ kiện máy bơm trục rời - Sợi túp làm kín trục, dây tết chèn

Phớt dây basituc đường kính 6 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 6 mm

Phớt dây basituc đường kính 8 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 8 mm

Phớt dây basituc đường kính 10 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 10 mm

Phớt dây basituc đường kính 12 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 12 mm

Phớt dây basituc đường kính 14 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 14 mm

Phớt dây basituc đường kính 16 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 16 mm

Phớt dây basituc đường kính 18 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 18 mm

Khớp nối nhanh dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Khớp nối nhanh DN50 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN50 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Khớp nối nhanh DN65 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN65 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Khớp nối nhanh DN80 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN80 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Khớp nối nhanh DN100 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN100 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Khớp nối nhanh DN150 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN150 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Khớp nối nhanh DN200 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN200 dành cho máy bơm chìm (Auto Coupling)

Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm Shinamaywa CN (Auto Coupling)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm Shinamaywa CN (Auto Coupling)

Phao điện, phao bơm điện Model FAES TECNO

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện, phao bơm điện Model FAES TECNO

Phao bơm chìm Shinmaywa Type Shinmaywa MS 11

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao bơm chìm Shinmaywa Type Shinmaywa MS 11

Phao máy bơm chống tràn 1mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao máy bơm chống tràn 1mét

Phao bơm chìm Shinmaywa Type Shinmaywa MS 21

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao bơm chìm Shinmaywa Type Shinmaywa MS 21

Phao máy bơm chống tràn 2mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao máy bơm chống tràn 2mét

Phao máy bơm chống tràn 3 mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao máy bơm chống tràn 3 mét

Phao máy bơm chống tràn 5 mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao máy bơm chống tràn 5 mét

Phao điện máy bơm Taurus-Italy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện máy bơm Taurus-Italy

Rơ le điện tử DSK01

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le điện tử DSK01

Rơ le điện tử DSK03

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le điện tử DSK03

Rơ le dòng chảy Presflo Multi

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le dòng chảy Presflo Multi

Rơ le - Công tắc áp điện tử dòng Presflo Vario

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le - Công tắc áp điện tử dòng Presflo Vario

Rơ le - Công tắc áp điện tử dòng Presflo

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le - Công tắc áp điện tử dòng Presflo

Công tắc áp điện tử, rơle dòng chảy Presflo Multi

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Công tắc áp điện tử, rơle dòng chảy Presflo Multi

Công tắc áp điện tử dòng Presflo Vario

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Công tắc áp điện tử dòng Presflo Vario

Công tắc áp điện tử dòng Presflo

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Công tắc áp điện tử dòng Presflo

Cánh bơm nước Stac N 40/400T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm nước Stac N 40/400T

Buồng bơm trục đứng Grundfos CR 45-3-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng bơm trục đứng Grundfos CR 45-3-2

Buồng cánh máy bơm trục đứng Paragon PV 3Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng cánh máy bơm trục đứng Paragon PV 3Kw

Bộ ruột buồng bơm trục đứng bơm Masflo MV 120-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ ruột buồng bơm trục đứng bơm Masflo MV 120-2

Buồng cánh máy bơm trục đứng CNP CDL/CDLF 150-40-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng cánh máy bơm trục đứng CNP CDL/CDLF 150-40-2

Cánh bơm nước Stac N 40/550T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm nước Stac N 40/550T

Buồng bơm trục đứng Grundfos CR 45-3

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng bơm trục đứng Grundfos CR 45-3

Buồng cánh máy bơm trục đứng Paragon PV 4Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng cánh máy bơm trục đứng Paragon PV 4Kw

Máy bơm nước
Máy bơm chìm nước thải Stac GL/150

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/150

Máy bơm trục đứng Firmly UV3x7M

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng Firmly UV3x7M

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/200

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/200

Máy bơm trục đứng Firmly UV5x7M

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng Firmly UV5x7M

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/300

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/300

Máy bơm trục đứng Firmly UV5x7T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng Firmly UV5x7T

STAC PF/45 - Máy bơm nước Stac PF 0,37 Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

STAC PF/45 - Máy bơm nước Stac PF 0,37 Kw

Máy bơm trục đứng Firmly UV7x8M

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng Firmly UV7x8M

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/150

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/150

Máy bơm trục đứng Firmly UV3x7M

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng Firmly UV3x7M

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/200

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/200

Máy bơm trục đứng Firmly UV5x7M

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng Firmly UV5x7M

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/300

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Stac GL/300

Máy bơm trục đứng Firmly UV5x7T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng Firmly UV5x7T

STAC PF/45 - Máy bơm nước Stac PF 0,37 Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

STAC PF/45 - Máy bơm nước Stac PF 0,37 Kw

Máy bơm trục đứng Firmly UV7x8M

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng Firmly UV7x8M

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15B

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/1 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/1 B

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/2 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/2 B

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/3 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/3 B

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/4 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/4 B

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/5 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/5 B

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/7 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/7 B

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/8 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm trục đứng đa tầng cánh Movitec 15/8 B

STAC SX/80M - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

STAC SX/80M - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

STAC SX/100T - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

STAC SX/100T - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

STAC SX/100MA - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

STAC SX/100MA - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

STAC SX/100ST - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

STAC SX/100ST - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

STAC SX/100SMA - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

STAC SX/100SMA - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

STAC SX/150T - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

STAC SX/150T - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

STAC SX/150M - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

STAC SX/150M - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

STAC SX/200T - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

STAC SX/200T - MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI STAC SX

Cho thuê máy bơm
Cho thuê máy bơm nước thải tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nước thải tại Hà Nội

Dịch vụ cho thuê máy bơm nước tại Cường Thịnh Vương

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ cho thuê máy bơm nước tại Cường Thịnh Vương

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm hố móng xây dựng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm hố móng xây dựng

Cho thuê máy bơm trục đứng giá tốt nhất tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm trục đứng giá tốt nhất tại Hà Nội

Địa chỉ trung tâm cho thuê máy bơm trục rời công suất lớn tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Địa chỉ trung tâm cho thuê máy bơm trục rời công suất lớn tại Hà Nội

Cho thuê máy bơm hỏa tiễn giếng khoan

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm hỏa tiễn giếng khoan

Trung tâm cho thuê máy bơm nước cứu hỏa

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm cho thuê máy bơm nước cứu hỏa

Cho thuê máy bơm nhanh chóng, giá rẻ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nhanh chóng, giá rẻ

Trung tâm cho thuê máy bơm nước cứu hỏa

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm cho thuê máy bơm nước cứu hỏa

Cho thuê máy bơm hỏa tiễn giếng khoan

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm hỏa tiễn giếng khoan

Cho thuê máy bơm nước thải tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nước thải tại Hà Nội

Dịch vụ cho thuê máy bơm nước tại Cường Thịnh Vương

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ cho thuê máy bơm nước tại Cường Thịnh Vương

Cho thuê máy bơm trục đứng giá tốt nhất tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm trục đứng giá tốt nhất tại Hà Nội

Cho thuê máy bơm nhanh chóng, giá rẻ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nhanh chóng, giá rẻ

Cho thuê máy bơm nước giá rẻ tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nước giá rẻ tại Hà Nội

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm nước công nghiệp khu vực miền bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm nước công nghiệp khu vực miền bắc

Địa chỉ trung tâm cho thuê máy bơm trục rời công suất lớn tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Địa chỉ trung tâm cho thuê máy bơm trục rời công suất lớn tại Hà Nội

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm hố móng xây dựng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm hố móng xây dựng

Cho thuê máy bơm chìm giá tốt nhất tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm chìm giá tốt nhất tại Hà Nội

SHOWROOM HÀ NỘI

SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: Km số 03 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Trong Tổng Kho Kim Khí Số 1)
Điện thoại: 024 6292 3846 - 024 6674 3148
Hotline: 0989 490 236 - 0936 995 663 - 0975 135 635

XƯỞNG SỬA CHỮA

XƯỞNG SỬA CHỮA

Địa chỉ: Km số 03 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Trong Tổng Kho Kim Khí Số 1)
 

Điện thoại: 024 6292 3846 - 024 6674 3148
Hotline: 0989 490 236 - 0936 995 663 - 0975 135 635

SHOWROOM

SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: Km số 03 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Trong Tổng Kho Kim Khí Số 1)
Điện thoại: 024 6292 3846 - 024 6674 3148
Hotline: 0989 490 236 - 0936 995 663 - 0975 135 635

Cường Thịnh Vương
Cường Thịnh Vương
8.8/10 6868 Phiếu Bầu
©copyright 2017 - CƯỜNG THỊNH VƯƠNG